Werkwijze

Introductie   Diensten   Werkwijze   Reacties Opdrachtgevers   Contact

 

 

Proas

Professionele Assistentie

 

R.D. de Soeten (Renť)

Prof. ter Veenstraat 51

8302 GA  Emmeloord

Telefoon 06 -460 460 97

e-mail: info@proas.nu

 

KvK-nummer: 39101546

BTW-nr: NL112939090B01

 

 

 

Proas wil door innovatief advies over en implementatie van mogelijke verbetervoorstellen een bijdrage leveren aan hoge kwaliteit en efficiŽnte bedrijfsvoering. 

In een tijd van krapte zowel qua middelen als mensen werkt Proas met het motto: 

Meer Mogelijk Maken Met Mensen & Middelen

Bij al haar opdrachten staat dit motto bovenaan. Proas accepteert geen opdrachten die met deze doelstelling strijdig zijn. Ook bewaakt Proas nauwgezet dat haar verschillende trajecten altijd recht doen aan de vanuit maatschappelijk perspectief gerechtvaardigde belangen van patiŽnten/cliŽnten, professionals en zorgorganisaties.

 

Proas gaat zeer zorgvuldig om met de kennis over en de gegevens van haar klanten. Dergelijke data worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Voor inzet voor andere doeleinden (ook in anonieme en/of geaggregeerde vorm) wordt eerst expliciet toestemming gevraagd.

 

Tegelijkertijd streeft Proas naar het maximaal delen van kennis en inzichten. Na de (korte) betrokkenheid van Proas bij een organisatie is het in het belang van de organisatie dat de deskundigheid binnen de organisatie op een hoger niveau is gebracht.

 

Professioneel

Door de jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg op diverse niveaus is er veel kennis en ervaring aanwezig. Wij hebben kunnen leren van successen en fouten. Onze projecten leveren een toegevoegde waarde bij de klant. Basis hiervoor zijn een goede voorbereiding, veel doorzettingsvermogen en de drive om de klant echt een stap verder te helpen. Proas hanteert een strak projectmanagement, waardoor projecten succesvol binnen planning kunnen worden opgeleverd. Wat we beloven voeren we ook uit: afspraak is afspraak.

 

Dynamisch

De professionals van Proas zijn niet bang de dingen bij de naam te noemen. Zij werken vanuit de overtuiging dat een open en eerlijk oordeel de enige manier is om een opdrachtgever te helpen. Proas adviseurs signaleren uitdagingen, zijn alert op ontwikkelingen in en om uw organisatie en werken actiegericht. Deze basishouding proberen wij door kennisoverdracht en coaching ook over te brengen op (medewerkers uit) organisaties waarmee wij werken. 

 

Analytisch

Als externe adviseurs zijn wij alleen van waarde als wij een objectief beeld hebben van een situatie. In veel projecten start Proas met het verzamelen van informatie en cijfermateriaal. Soms is dat direct beschikbaar, vaak is het echter nodig om zelf te meten. Proas is in staat om snel relevante informatie te verzamelen. Bij de afronding van projecten wordt nog een effectmeting gedaan. Onze analytische en systematische aanpak garandeert effectieve en creatieve oplossingen.

 

Vernieuwend

De professionals van Proas zijn nieuwsgierige mensen. Zij beschikken over een dosis ervaring en volgen de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet. Een professional van Proas denkt buiten de kaders en laat zich bij het oplossen van complexe vraagstukken niet leiden door ingesleten principes. Het voordeel van het op maat inhuren van een professional van Proas is dat bij adviestrajecten deze zich niet gebonden voelen aan de organisatiegewoontes en alle ruimte nemen om verbeteringen aan te dragen en zo nodig te implementeren.

 

Plezier

We hebben plezier in ons werk. Door een systematische, praktische aanpak worden we geassocieerd met oplossingen en niet met problemen. Proas is toekomstgericht en maakt werk van een betere zorg in Nederland. We besteden zo min mogelijk tijd aan de vraag waarom het niet goed (genoeg) ging, maar steken onze kennis liever in hoe het beter kan. We vellen geen oordelen, maar wegen en adviseren op basis van feiten. Dat vraagt naast kennis van zaken om een zekere analytische afstand.