Reacties Opdrachtgevers

Introductie   Diensten   Werkwijze   Reacties Opdrachtgevers   Contact

 

 

Proas

Professionele Assistentie

 

R.D. de Soeten (Renť)

Prof. ter Veenstraat 51

8302 GA  Emmeloord

Telefoon 06 -460 460 97

e-mail: info@proas.nu

 

KvK-nummer: 39101546

BTW-nr: NL112939090B01

 

 

 

Opdrachtgevers aan het woord

 

 

Hieronder volgen ervaringen van opdrachtgevers, vastgelegd in evaluatieformulieren die zijn ingevuld aan het eind van een opdracht. In het evaluatieformulier is de vraag gesteld wat de inbreng/bijdrage was aan het proces, aan de afdeling/organisatie. Kortom, wat was volgens opdrachtgevers de toegevoegde waarde van de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht.

 

Opdracht: 2009-2010 VVT-organisatie (3.500 werknemers)

Projectleider Business Process Redesign (BPR) (juli 2009- januari 2010),
Manager FinanciŽle administratie (a.i.) (juli 2009 - november 2009) en
Projectleider Facturatie en Debiteurenbeheer (februari 2009 - juli 2009)

 

H. Woertman, directeur financiŽn en control:

Als positief heb ik ervaren dat je in beide rollen als projectmanager en als manager van de afdeling uit de voeten kan. Daarnaast is het opvallend dat je zowel financieel goed bent onderlegd als de mensen kan meenemen in een verandertraject c.q. een project. Resultaten van je inzet zijn: een verbeterd proces op het gebied van debiteurenbeheer en facturatie, het terugdringen van het uitstaande bedrag aan debiteuren, inrichting van de afdeling FA en veranderplan voor de vormgeving hiervan.
De opgestelde doelen zijn behaald. De mensen ervaren de periode van je aanwezigheid als zinvol en zeer plezierig.

 

Opdracht: 2008 - 2009 STZ-Ziekenhuis (3.000 werknemers)

Bedrijfseconomisch Adviseur (a.i.)

 

H.L. Buchholtz, zorggroepmanager (a.i.):

Brede en 'onafhankelijke' kijk, positief-kritische opstelling, pro-actieve houding, begeleiding van en afstemming met collega-BEA's. Belangrijke bijdrage aan continuÔteit, vergroting inzicht en verbetering van een aantal processen.

 

P. Bartels, hoofd klinische chemie, hematologie en immunologie:

Opdrachtnemer is in staat om het INTEGRALE proces te overzien. Naast inhoudelijke en procedurele bijdragen werd de feedback omtrent strategie en processen bijzonder geapprecieerd. Dankzij het kritisch inzicht en de weloverwogen aanpak werden enkele weerbarstige discussiethema's door de Raad van Bestuur afgehandeld. Transparantie werd gerealiseerd in exploitatiebudgetten en investeringen in twee ziekenhuisorganisaties met verschillende systematieken. Gecompliceerde systemen voor kosten/verrichtingen in financieel economische systemen werden geŽvalueerd en verschillen in aanpak in beide ziekenhuisorganisaties werden herleid tot essenties en hoofdlijnen. De consultancy opdracht is naar volle tevredenheid vervuld. Naast INHOUD slaagde opdrachtnemer erin om de gekozen aanpak/methode te 'verkopen' aan de spelers in het team. Het handelsmerk van opdrachtnemer waren: betrouwbaarheid (afspraak = afspraak) en integriteit. Waar 'Finance' gemakkelijk kan leiden tot touwtrekken bij de leden van het team heeft opdrachtnemer van meet af aan een heldere lijn uitgezet. Daarbij is opdrachtnemer in staat geweest om zich snel in te werken en naadloos aansluiting te vinden met de leden van het managementteam.

 

R.J.A. Engelaar, kwartiermaker (a.i.) Diagnostisch Centrum:

Grote betrokkenheid, meer dan alleen maar financieel. Plezierige samenwerking. Opdrachtnemer was lid van ons projectteam waar hij meegeholpen heeft het Diagnostisch Centrum succesvol neer te zetten.